Učimo kroz igru o emocijama

Ovo je veoma važna tema o kojoj bih volela da pričam sa vama!

Znate koliko je prepoznavanje sopstvenih emocija i emocija drugih ljudi veoma važno za prijatnije svakodnevno funkcionisanje. Zbog toga je veoma važno da našu decu naučimo da prepoznaju svoja osećanja, da ih imenuju i da na adekvatan način reaguju u odnosu na njih. Isto važi i za prepoznavanje osećanja drugih ljudi koji ih okružuju.

U ovom tekstu ću se zadržati na predlozima – kako da ih učimo koje emocije postoje i kako ih možemo prepoznati.

 

Igra memorije

Već sam pisala o igri memorije i njenom značaju za dečji razvoj, te sam se veoma obradovala kada sam naišla na „Okta“ kartice sa licima različitih emocija.

Paket sadrži 24 kartice na kojima je predstavljeno 12 emocija.

Vi možete da igrate klasičnu igru memorije i samo da tražite parove, ali isto tako možete produbiti igru razgovorom o tome kada smo se osećali tako kao što je na slici.

Igra „Pogodi šta ja sad osećam„

Dete će se lako zainteresovati za ovu igru, jer će mu biti veoma zanimljiva i zabavna.

Vaše je da pomoću izraza lica i položaja tela pokažete detetu neko osećanje, a zadatak deteta je da pogodi kako se osećate.

Pa ponoviti sa drugim osećanjem.

Najbolje da počnete sa ovim emocijama: strah, tuga, sreća i bes.

Zatim tražite od deteta da ono vama pokazuje, a da vi pogađate.

Maske

Možete proširiti igru uvođenjem i drugih emocija, kao na primer iznenađenje, stid, ljutnja.

Ono što igru može učiniti zanimljivijom jeste da koristite maske sa osećanjima (slika ispod).

Moja deca su baš uživala u igranju sa ovim maskama koje su izradile Karolina Đuga i Marijana Galonja, koje stoje iza naziva „Edukativni materijali – Okta“.

Stavljajući maske deca imaju mogućnost da izraze te emocije i pri tom su se baš zabavljala. To i jeste poenta učenja kroz igru, da se dete oseća sigurno i opušteno, pa i spremno da unapređuje svoje veštine i usvaja nove.

Ovo može biti odlična igra za decu koja su veoma povučena i stidljiva, pa kroz igru sa maskama mogu da isprobaju – kako je to kada pokazuješ da si ljut ili uplašen.

Kod dece koja imaju često agresivne ispade u ponašanjima, ova igra može da im pomogne da prepoznaju i nauče da mogu i na drugačije načine da se izražavaju, mogu naučiti da prepoznaju svoja osećanja i postepeno usvajati adekvatno reagovanje u skladu sa emocijom koju u tom momentu oseća.

Evo još ideja kako ove maske možete da koristite:

– Dete odabere masku, ali tako da ne vidi koje osećanje je predstavljeno. Vi kroz primere detetovog  ponašanja i opisa situacija kada se ono osećalo tako kao što je na slici treba da pomognete detetu da pogodi koju masku ima.

– ‎U toku igre, možete ponuditi detetu da svako uzme masku i nastavi da se igra, ali da se ponaša u skladu sa osećanjem koje se nalazi na maski. Na primer, igrate se „prodavnice“ i uzimajući maske kupac i prodavac počinju drugačije da se ponašaju, a igra detetu postaje još zanimljivija. Pri tom, ono uči da razlikuje svoje i tuđe emocije.

Crtanje i slaganje

Ukoliko imate dete koje više voli da crta i-ili slaže slagalicu, ovi predlozi koji slede su za vas.

1. Crtam kako se osećam

Potrebni su vam papiri i olovke.

Nacrtate lice na papiru i tražite od deteta da nacrta određeno osećanje.

Možete koristiti i piši-briši tablu ili šablon sa praznim licem („Okta“ šablon na slici ispod), gde će dete imati priliku više puta da crta, ali i da dopunjuje svoj rad onako kako njemu to odgovara.

Ukoliko želite učinite ovu igru još zanimljivijom, naročito za decu koja još uvek ne znaju dobro da crtaju, ali imaju želju i volju, možete iskoristiti „Okta“ kocke za bacanje sa slikama različitih emocija (kocka na slici gore).

Predlog igre: kod vas je jedna, kod deteta druga kocka. Dogovorite se ko će prvi bacati kocku i tako zadati izraz lica koji će onaj drugi morati da nacrta.

Kada se završi sa crtanjem, dolazi do promene. Onaj ko je crtao sada baca kocku, a drugi crta.

Na ovaj način su se igrala moja deca uz mali dodatak sa slagalicom.

2. Slagalica sa emocijama

Uz „Okta“ šablon sa praznim licem dobija se 12 gornjih delova lica, 12 donjih delova lica, 12 naziva emocija crne boje, 12 naziva emocija različitih boja koje se poklapaju sa bojom na poleđini gornjeg i donjeg dela slagalice i služi kao kontrola greške, kao i za decu koja još ne čitaju – boja je orijentir.

Mi smo to iskoristili i proširili igru sa crtanjem zadatih emocija tako da onaj koji baca kocku treba da pronađe delove lice (slagalicu iz dva dela) i složi brže nego što onaj drugi nacrta.

Starija deca mogu da pronalaze i reči na kojima piše određena emocija i nakon završetka crtanja, doda delove na šablonu.

Ono što mi se dopada sa ovim šablonom za crtanje je što u sebi ima magnet, te kada se delovi stavljaju na tablu ostaju na mestu, jer se spoje pomoću magneta.

Ovo su samo neke ideje i predlozi kako se možete igrati sa decom, a da ih pri tom učite o emocijama.

Sav materijal sa kojim smo učili kroz igru o emocijama su napravile divne Karolina Đuga (diplomirani defektolog za višestruku ometenost i invalidnost – master) i Marijana Galonja (diplomirani defektolog – surdoaudiolog), a koje stoje iza naziva „Edukativni materijali – Okta“.

One prave razne edukativne materijale, pretežno vizuelno orijentisane, za stimulaciju razvojnih sposobnosti kod dece sa smetnjama u razvoju i dece urednog razvoja (govorno-jezički razvoj, emocionalni i socijalni razvoj, razvoj pažnje, pamćenja, vizuelne i auditivne percepcije), kao i za lakše usvajanje školskih veština.

 

U ponudi imaju:

–    Materijale za stimulaciju razvoja pažnje i pamćenja

–    Materijale za razvoj govorno – jezičkih sposobnosti

–    Materijale za razvoj emocionalne inteligencije i adekvatnog emocionalnog reagovanja u različitim situacijama

–    Materijale za razvoj vizuelne percepcije, vizuomotorne koordinacije i grafomotoričkih sposobnosti

–    Materijale za lakše usvajanje slova, brojeva, oblika, boja.

–    Materijale za lakše usvajanja školskih veština – čitanja, pisanja, računanja.

–    Materijale za regulaciju problema u ponašanju

Ukoliko želite da zakažete konsultacije ili predložite saradnju, možete me kontakirati slanjem poruke na kontakt@maminovreme.org. Ukoliko ste mi pisali, a niste dobili moj odgovor proverite da moj odgovor nije zalutao u spam poruke.

Ukoliko vam je ovaj tekst bio koristan, podelite ga i sa drugima.

Takođe bih volela da sa nama podelite i svoje ideje i predloge kako još možemo da učimo o emocijama kroz igru.

Ovaj tekst je nastao saradnjom sa „Edukativni materijali – Okta“.

Autor teksta: Manuela Kamikovski (mama, diplomirani psiholog, praktičar terapije igrom, sistemski porodični psihoterapeut, asertivni trener, osnivač i urednik stranice maminovreme.org)

NAPOMENA: Ovaj tekst je moje autorsko delo, što znači da je zaštićen Zakonom o autorskim i srodnim pravima. Preuzimanje teksta ili dela teksta je moguće isključivo uz moju pismenu dozvolu.