MOJ PRVI KALENDAR (razvoj vremenske orijentacije)

Ako dete pokaže interesovanje za određenu temu ja sam stava da to treba „iskoristiti“, jer se na taj način neguje unutrašnja motivacija deteta za saznanjem, istraživanjem i učenjem.

U poslednje vreme su mi deca bila zainteresovana za tema koje su bile usmerene na razvoj vremenske orijentacije, pa sam naišla na mnogo korisnog materijala koji nam je pomogao u obradi ovih tema.

Jedan od najkorisnijih je i „Moj prvi kalendar“ koji su osmislile Karolina Đuga (diplomirani defektolog za višestruku ometenost i invalidnost – master) i Marijana Galonja (diplomirani defektolog – surdoaudiolog), a koje stoje iza naziva „Edukativni materijali – Okta“.

A dete najbolje uči kroz igru i zato nam je „Moj prvi kalendar“ veoma koristan.

Šta sve može da se nauči iz ovog kalendara? (+ opis 5 igrica)

1) Igrajući se ovim kalendarom dete usvaja pojmove sedmica, imena dana u nedelji, a ima i mogućnost da nauči značenje pojmova: danas, juče i sutra.

Dani u nedelji su predstavljeni vozićem i to tako da svaki dan ima svoj vagon i svoju boju. Ovakvo predstavljanje dana u nedelji smo mi već koristile i bilo nam je veoma korisno za učenje (a kod mlađeg deteta i za adaptaciju na vrtić).

Zadatak deteta je da pomera strelicu iznad vagona i na taj način označava koji je danas dan.

Veoma mi se dopada taj detalj sa različitim bojama za dane, jer su na taj način povezale više delova kalendara.

Igra #1: Svako jutro dete treba da pomeri strelicu kod vozića i obeleži koji je danas dan. Zatim, pomoću označenog današnjeg dana na voziću, dete određuje koji je dan bio juče i koji će biti sutra (boja je kontrola greške, jer su dani uokvireni različitom bojom koja odgovara boji vagona koji pripada tom danu).


2) Učenje o godišnjim dobima i mesecima u godini.

Značajno je ovde da pomoću ovog kalendara dete može da uoči kako se smenjuju godišnja doba, ali i meseci.

Dete pomoću strelice označava trenutno godišnje doba.

I ovde koriste različite boje kako bi dete lakše usvojilo nove pojmove, ali i kako bi povezale različite delove kalendara. Godišnja doba su uokvirena istom bojom kao i meseci pripadajući tom godišnjem dobu. Na primer proleće je uokvireno zelenom bojom, kao i meseci koji pripadaju proleću: mart, april i maj.

Koristeći ovaj kalendar tokom čitave godine dete uočava kako se smenjivanjem meseca smenjuju i godišnja doba. Takođe, uči pravilan redosled meseci u godini i kruženje godišnjih doba.

Igra #2: Razgovor o karakteristikama godišnjih doba i povezivanje meseci sa određenim godišnjim dobom:
Zašto su kartice godišnjih doba baš tih boja? Šta je nacrtano na tim karticama i zbog čega?
Koji meseci pripadaju kom godišnjem dobu ako posmatramo boju okvira?
U kom godišnjem dobu je ko iz porodice rođen? Npr. „Tvoj rođendan je u aprilu. U kom godišnjem dobu si ti rođen?“. Tokom ove igre neka dete koristi strelice kako bi lakše odgovorilo na pitanja.


3) Učenje o vremenskim prilikama i razvoj samostalnosti deteta.

Podstičući kod deteta samostalnost nužno je prepustiti im i da biraju odeću koju će nositi. Tako se može desiti da ona odaberu garderobu koja nije adekvatna vremenskim prilikama, odnosno može se desiti da odluče da obuku haljinu kratkih rukava dok napolju pada sneg.

Naš zadatak je da ih naučimo šta je adekvatno i poželjno u određenim vremenskim prilikama.

Igra #3: Neka dete objasni šta vidi na svakoj kartici i zatim:
– Razgovarati u kom godišnjem dobu možemo očekivati koju vremensku priliku (npr. Kada je oblačno? Kada vidimo oluju? Kada pada sneg?…)
– Razgovarati o mogućoj garderobi pri određenoj vremenskoj prilici (npr. Šta ćemo obući kada je napolju oblačno?)


4) Podsticanje samostalnosti deteta putem usmeravanja dečje pažnje ka njegovom subjektivnom osećaju temperature.

Ovo se odlično nadovezuje na prethodnu stavku o praćenju vremenskih prilika, jer to što je na primer oblačno ne znači i da je hladno, zar ne?

Ukoliko dete bude svakodnevno procenjivalo kakva je temperatura napolju, lakše će naučiti adekvatno da se oblači u skladu sa vremenskim prilikama.

Igra #4: Odaberite odevnu kombinaciju za svaku od datih kategorija na toplomeru.


5) Razvoj emocionalne pismenosti.

Neću kriti da me je ova stavka na kalendaru oduševila!

Podstičući dete da svakodnevno stavlja karticu sa određenim raspoloženjem i nazivom na mesto koje je za to predviđeno na kalendaru, radimo na razvoju emocionalne pismenosti. Dete će ovom aktivnošću razvijati samoprocenu svog emocionalnog stanja i biće u mogućnosti da razlikuje različita raspoloženja i osećanja.

Igra #5: Uzeti svaku karticu i odglumiti ono što je na kartici predstavljeno. Zatim za svaku karticu se setiti i ispričati situaciju kada smo se tako osećali.


6) Dete može da nauči i da odredi koji je datum.

Na tabli se nalazi i kalendar gde treba da zalepimo brojeve.

Na početku meseca se počinje sa obeležavanjem dana u kalendaru. Boje dana se poklapaju sa bojama u voziću i na karticama.

Strelicom se obeležava koji je trenutno mesec.

Strelicom se obeleži koja je trenutno godina.

Na osnovu označenog dana, meseca i godine piše se datum markerom za belu tablu.

Ovde možete pogledati i video sa detaljnim opisom ovog postupka.


Ukoliko želite i vi „Moj prvi kalendar“ možete ga naručiti kontaktiranjem „Edukativni materijali – Okta“.

Edukativni materijali – Okta“ prave razne edukativne materijale, pretežno vizuelno orijentisane, za stimulaciju razvojnih sposobnosti kod dece sa smetnjama u razvoju i dece urednog razvoja (govorno-jezički razvoj, emocionalni i socijalni razvoj, razvoj pažnje, pamćenja, vizuelne i auditivne percepcije), kao i za lakše usvajanje školskih veština.

U ponudi imaju:

  • Materijale za stimulaciju razvoja pažnje i pamćenja
  • Materijale za razvoj govorno – jezičkih sposobnosti
  • Materijale za razvoj emocionalne inteligencije i adekvatnog emocionalnog reagovanja u različitim situacijama
  • Materijale za razvoj vizuelne percepcije, vizuomotorne koordinacije i grafomotoričkih sposobnosti
  • Materijale za lakše usvajanje slova, brojeva, oblika, boja.
  • Materijale za lakše usvajanja školskih veština – čitanja, pisanja, računanja.
  • Materijale za regulaciju problema u ponašanju

Tekst je napisan u saradnji sa Edukativni materijali – Okta .


NAPOMENA: Ovaj tekst je moje autorsko delo, što znači da je zaštićen Zakonom o autorskim i srodnim pravima. Preuzimanje teksta ili dela teksta je moguće isključivo uz moju pismenu dozvolu.

Autor teksta: Manuela Kamikovski (više o autoru pročitati ovde)