Motorni razvoj deteta od treće godine

U toku prve dve godine razvoja se motorno ponašanje deli u dve kategorije: motorna aktivnost i motorna kontrola.

Odmah po rođenju dete je globalno (celim telom)  motorno aktivno: ono se rita uvija, bacaka, mlati rukama i nogama. Vremenom, ono stiče kontrolu nad pokretima, tako da je sve manje difuznih  i nekontrolisanih pokreta. Kontrolisanu motornu radnju predstavljaju specifični pokreti, uspešne reakcije na određene draži; tačnije, to su motorne reakcije pomoću kojih dete manipuliše predmetima svoje okoline, pokreti kojima ono postepeno ovladava svojom okolinom (hodanje, hvatanje i sl). Pod uticajem sazrevanja i učenja kontrola pokreta postaje sve savršenija.

Gezel je pod motornim ponašanjem podrazumevao: kontrolu položaja tela i njegovih delova, lokomociju (puzanje, hodanje), prehenziju (hvatanje), opštu telesnu koordinaciju i specijalne motorne veštine (npr. crtanje i kontrola ruke).

Sa prohodavanjem dete stiče nove kvalitativne uslove za svoj sveukupni razvoj. Ono postaje manje zavisno od odraslih. U stanju je da se samostalno približava predmetima i da se udaljava od njih. Sposobno je da svojom aktivnošću proširuje čulne spoznaje sveta koji ga okružuje: da opipa i zagleda predmete sa svih strana, da ispita njihov prostorni položaj,  itd.

Motorna kontrola i specijalne motorne veštine (hodanje, hvatanje) su od izuzetnog značaja za razvoj, kako individue tako i za razvoj same ljudske vrste. Pre svega, zahvaljujući motornom razvoju (pre svega uspravnom hodu i sposobnosti upotrebe ruke sa opozicijom palca) čovek je postao čovekom i stvorio složena oruđa na kojima počiva razvoj civilizacije.

Kada je u pitanju individualni razvoj, kontrola motorne aktivnosti i savladavanje specijalnih motornih veština izuzetno su značajni u ovladavanju fizičkom i socijalnom sredinom. Tako na primer, deca koja su motorno spretnija od ostalih, vrlo često su više prihvaćena od strane vršnjaka, nego deca sa prosečnim motornim veštinama. Većina lidera, u grupama na mlađim uzrastima, nadmašuju ostale u motornim veštinama (npr. penjanje, preskakanje konopca, lastiša, bacanje i šutiranje lopte, trčanje skakanje, klizanje, skijanje, plivanje, vožnja bicikla, rolera i sl).

Osnovne karakteristike dečje igre, posebno njena akciona motorna, dinamička komponenta pokazuju koliko je bitna motorna veština deteta i u igri, koja je ona vrsta aktivnosti koja najviše podstiče razvoj ranog, predškolskog i ranog školskog uzrasta.

U nastavku teksta navedene su orijenatacione norme razvoja motorike.

Napomena: Ukoliko primetite da postoje veća odstupanja vašeg deteta od navedenih normi obratite se stručnjaku da se uradi detaljna psihodijagnostička procena. To možete uraditi ili u dečjem dispanzeru ili privatno.


Šta dete ume od treće godine?

 • Baca predmet u određenom pravcu
 • Silazi niz stepenice bez pridržavanja, stepenik po stepenik
 • Skakuće na obe noge kao zeka
 • Hoda na prstima i peti unapred i unazad
 • Preskače prepreku visine 5 cm
 • Kratko stoji na jednoj nozi
 • Trči stabilno i brzo
 • Zna šta je bezbedno, a šta opasno
 • (Moguća pojava zaostajanja i poremećaji u razoju: stalno u pokretu, hiperkinetično. Motorno nespretno, sapliće se i često pada)

Šta dete ume od četvrte godine?

 • Maršira u ritmu muzike
 • Hoda po pravilnoj liniji nogom ispred noge raširenih ruku
 • Vozi tricikl
 • Silazi niz stepenice nogu pred nogu
 • Skače sa druge stepenice
 • U trku šutira loptu
 • Preskače prepreke širine 20 cm
 • Hoda po ivičnjaku
 • Penje se na stepenice tobogana
 • Visi na malom vratilu
 • Vozi bicikl
 • Naglo skreće kada ga vijaju
 • Nosi velike igračke
 • Zrelo je da uči da pliva, kliže na ledu, skija, pleše i skače na trambolini

Šta dete ume od pete godine?

 • Trči menjajući pravce
 • Skakuće na jednoj nozi
 • Stoji na prstima

Šta dete ume od 6-7 godine?

 • Stoji na jednoj nozi bez podrške 40 sekundi
 • Vozi bicikl
 • Preskače kanap obema nogama istovremeno
 • Skače sa visine od 40 cm
 • Visi 10 sekundi držeći se rukama za prečku
 • Hvata loptu jednom rukom
 • U skoku hvata loptu
 • Igra badminton
 • Oblači se samo
 • Vezuje pertle

Igre za podsticanje motornog razvoja

Uzrast 3-4 godine: igre loptom kao što su odbojka, između dve vatre (razvijaju ravnotežu i koordinaciju pokreta)

Uzrast 4-5 godine: vijanje, penjanje, vožnja bicikla i rolera, klizanje i igre loptom (podstiču planiranje pokreta)

Uzrast 6+: školica, laste prolaz’te, kolariću paniću (igre uz pesmicu razvijaju memoriju i koordinaciju, druženje i fizičku veštinu saginjanja i krivudanja)


Literatura:

 • Einon, D. (2003): „Rano učenje“, Zmaj, Novi Sad
 • Ivić, I. dr. (2010): „Razvojna mapa: pregled osnovnih prekretnica u mentalnom razvoju dece od rođenja do 6-7 godina)“, Kreativni centar, Beograd
 • Smiljanić, V. (1999): „Razvojna psihologija“, Centar za primenjenu psihologiju Društva psihologa Srbije, Beograd

Fotografije preuzete sa Pixabay-a

NAPOMENA: Ovaj tekst je moje autorsko delo, što znači da je zaštićen Zakonom o autorskim i srodnim pravima. Preuzimanje teksta ili dela teksta je moguće isključivo uz moju pismenu dozvolu.

Autor teksta: Manuela Kamikovski (više o autoru pročitati ovde)