RAZVOJ FINE MOTORIKE

Deca ceo dan koriste ruke, ali možete im razvijati spretnost ruku različitim zanimljivim igrama.

Kontrola šaka pruža detetu bezbroj prilika da uživa u novim igrama i aktivnostima. U daljem tekstu ću prvo navesti orijentacione norme norme razvoja fine motorike, a zatim i nekoliko igrica koje podstiču razvoj.

Napomena: Ukoliko primetite da postoje veća odstupanja vašeg deteta od navedenih normi obratite se stručnjaku da se uradi detaljna psihodijagnostička procena. To možete uraditi ili u dečjem dispanzeru ili privatno.


Šta dete ume od treće godine?

 • Gradi kulu od osam kocaka
 • Navija igračku ključem
 • Slaže kocke u niz
 • Oponaša povlačenje crte vodoravno i uspravno
 • Rapoređuje tri oblika u ram (krug, kvadrat i trougao)
 • Seče makazama bez preciznisti
 • Mesi kobasicu od plastelina
 • Precrtava krug kada mu se pokaže kako da to uradi
 • Jede viljuškom
 • Pravi harmoniku od papira
 • Imitira crtanje krsta
 • Slika vodenim bojama

Šta dete ume od četvrte godine?

 • Pokušava da nacrta čoveka – glava i udovi („punoglavac“)
 • Gradi kulu od deset kocaka
 • Kopira dijagonalnu liniju
 • Precrtava kvadrat
 • Kopira nekoliko štampanih slova
 • Savija papir po dijagonali
 • Samo pere lice i ruke

Šta dete ume od pete godine?

 • Crta čoveka (šematski, u vidu geometrijskih figura)
 • Seče makazama po zakrivljenoj liniji
 • Razlikuje teško-lako
 • Boji crteže
 • Prectrava trougao
 • Crta kućicu, drvo, ljudsku figuru (tri do šest detalja), crtež prepoznatljiv
 • Hvata malu loptu obema rukama
 • Jednom rukom pravi kuglicu od papira
Little girl creating toys from play dough

Šta dete ume od 6-7 godina?

 • Pogađa loptom cilj
 • Kleštima vadi ekser i čekićem ga zakucava
 • Namotava konac na kalem
 • Palcem može da dotakne svaki prst
 • Seče i lepi jednostavne oblike od kolaž papira
 • Pravi lepezu od hartije
 • Prepisuje sva štampana slova
 • Precrtava romb
 • Koristi rezač za olovke

Igre za podsticanje razvoja fine motorike

 1. Slaganje kocaka – ovo je odlična igra za poimanje prostora, kao i za usavršavanje pokreta ruke i šake. Takođe će koristiti za kasnije razumevanje matematike, shvatanje opsega i da jedna kocka može zauzeti zauzeti mesto više manjih. Građenje dvorca od velikih elemenata razvija maštu.
 2. Seckanje i cepkanje – dete uli da barata makazama, što je osnovna veština većine manuelnih zanata.
 3. Kuglanje – odvodi višak energije, doterujete preciznost u ciljanju, kotrljanju i bacanju lopte. Razvija vid i prepoznavanje oblika ako na keglama nacrtate ili nalepite oblike, slova.
 4. Kreativno strpljenje – šivenje, perlice
 5. Vrcava čaša – vežbamo koordinaciju ruku i očiju. Uputstvo za igru je OVDE

Literatura:

 • Einon, D. (2003): „Rano učenje“, Zmaj, Novi Sad
 • Ivić, I. dr. (2010): „Razvojna mapa: pregled osnovnih prekretnica u mentalnom razvoju dece od rođenja do 6-7 godina)“, Kreativni centar, Beograd

Fotografije preuzete sa Pixabay-a


NAPOMENA: Ovaj tekst je moje autorsko delo, što znači da je zaštićen Zakonom o autorskim i srodnim pravima. Preuzimanje teksta ili dela teksta je moguće isključivo uz moju pismenu dozvolu.

Autor teksta: Manuela Kamikovski (više o autoru pročitati ovde)